Skip to main content

Het fenomeen paard

Tijdens werken en omgaan met paarden is het belangrijk om je te verplaatsen in de belevingswereld van je paard. Dan ontstaat er een optimale samenwerking op basis van respect en vertrouwen. Een paard is een kuddedier. Omdat het een prooidier is heeft het bij onraad als eerste reactie: vluchten. Veel gedrag van het paard kan vanuit deze achtergrond verklaard worden. Deze achtergrond heeft ook consequenties voor de samenwerking met mensen. Om de samenwerking op een goede en positieve manier vorm te geven is moed, geduld, doorzettingsvermogen, begrip en inlevingsvermogen nodig. Vanaf het moment dat je met een paard aan het werk gaat, kom je zelf automatisch in een leidinggevende positie terecht. Hoe ga je die vormgeven? Het paard is erbij gebaat dat je op een eerlijke en respectvolle manier je leiderschap neerzet. Het is belangrijk dat je als ruiter goed luistert naar de signalen van het paard. Lichaamstaal is het voornaamste communicatiemiddel. Freestyle is een trainingssysteem om paarden en mensen te trainen. Het systeem is ontstaan uit een persoonlijke trainingsmethode van Emiel Voest. Dit systeem richt zich niet alleen op rijden, maar ook op andere aspecten. Bijvoorbeeld: gedrag van paarden, paarden houden en beleren, trailerladen, etc. Binnen freestyle zijn er verschillende onderdelen te onderscheiden. Zincaro paardencoaching biedt twee daarvan aan: grondwerk en loswerken. Een ander belangrijk aspect van de werkwijze van Zincaro paardencoaching is het zogenaamde ‘spiegelen’. Het spiegelen wordt tijdens het grondwerk en het loswerken ingezet om u te laten ervaren wat uw gedrag, gevoel en manier van communiceren teweegbrengen bij anderen en bij uzelf. Het paard is ideaal bij spiegelen en ervaringsleren, omdat paarden niet rationeel en abstract denken. Zij leven in het moment en geven altijd een eerlijke en ondubbelzinnige reactie.

Boek nu een workshop
of sessie!